search

Dla kupującego. Wady towaru. Wzory pism

59,00 zł
Brutto

Pisma dla kupującego, który nabył towar z wadami (niezgodny z opisem) lub taki, w którym wady ujawniły się po jakimś czasie i dochodzi roszczeń od sprzedawcy. Jedenaście pism ze szczegółową instrukcją ich wypełniania i przykładami wypełnienia.

Ilość

Wszystko co potrzebna do przeprowadzenia kompleksowego etapu przedsądowego przez kupującego, który nabył towar niezgodny z umową.


Produkt zawiera następujące pisma:

1. Plan działania. Taktyka prowadzenia sprawy i wzory pism.

2. zawiadomienie o wadzie,

3. oświadczenie o obniżeniu ceny,

4. oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

5. protokół przekazania rzeczy do oględzin,

6. protokół przekazania rzeczy do naprawy,

7. ugoda obejmująca zwrot rzeczy, przy równoczesnej obecności stron,

8. ugoda obejmująca zwrot rzeczy, przy odsyłaniu rzeczy i zwrocie pieniędzy na konto,

9. ugoda obejmująca obniżenie ceny rzeczy, bez jej zwrotu,

10. wezwanie do zapłaty w przypadku usunięcia wad przed wysłaniem obniżenia ceny,

11. ugoda obejmująca odszkodowanie (zwrot kosztów naprawy).

5