search

Dla kupującego. Wady pojazdu. Wzory pism

123,00 zł
Brutto

Pisma dla kupującego, który nabył samochód z wadami i dochodzi roszczeń od sprzedawcy. Dziewięć pism ze szczegółową instrukcją ich wypełniania, przykładami wypełnienia i poradnikami ułatwiającymi dochodzenie roszczeń.

Ilość

Wszystko co potrzebna do przeprowadzenia kompleksowego etapu przedsądowego przez kupującego, który nabył samochód niezgodny z umową.

Produkt zawiera następujące pisma:

1. zawiadomienie o wadzie,

2. oświadczenie o obniżeniu ceny,

3. oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

4. protokół przekazania pojazdu do oględzin,

5. protokół przekazania pojazdu do naprawy,

6. protokół odbioru pojazdu,

7. ugoda obejmująca odstąpienie i zwrot pojazdu,

8. ugoda obejmująca obniżenie ceny pojazdu lub odszkodowanie,

9. wezwanie do zapłaty w przypadku usunięcia wad przed wysłaniem obniżenia ceny,

10. bezpłatny poradnik "Pierwsze kroki po kupnie samochodu z wadami",

11. bezpłatny poradnik "Prawne ABC przez kupnem pojazdu".

6